Parish List

Parish NameParish Priest
View
PalakkadRev.Fr. Jabamalai Peter Lorance
PazhaniyarpalayamRev.Fr. Louis Maria Pappu
SayathuraiRev. Fr. Maria Joseph
SoraparaiRev.Fr. Albert Anandraj
VadakkencheryRev.Fr. Stanley Stephen
WalayarRev.Fr. Sahaya Vendan CSC
VillooniRev.Fr. Lazar Arulappan
ShornurRev.Fr. Joseph Xavier Tharayil, CP
Periya Kovil PalayamRev.Fr. Madalaimuthu A.S
PampuparaiRev. Fr.. M. Jesmin Nelson