Parish List

Parish NameParish Priest
View
PalakkadRev.Fr. Louis Maria Pappu
PazhaniyarpalayamRev.Fr. Antony Xavier Pius
SayathuraiRev.Fr. Charles Ceasar
SoraparaiRev.Fr. Albert Anandraj
VadakkencheryRev.Fr. Stanley Stephen
WalayarRev.Fr. Madalaimuthu A.S
VillooniRev.Fr. Lazar Arulappan
ShornurRev.Fr.
Periya Kovil PalayamRev. Fr. Maria Joseph
PampuparaiRev.Fr. Sahaya Vendan CSC